Skip to content

General election in Denmark

13.05.2019  11:15
Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet

Opholder du dig i Palæstina, kan du brevstemme til folketingsvalget den 5. juni 2019 ved at møde op på det danske repræsentationskontor i Ramallah og afgive din stemme. Du kan afgive din brevstemme fra mandag den 13. maj til tirsdag den 21. maj 2019.

Kontakt repræsentationskontoret før du møder op, så du er sikker på, at kontoret er åbent og kan tage imod din brevstemme. Husk at medbringe billedlegitimation.

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du automatisk, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest på 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR, kan du kun optages på valglisten, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset opholdet i udlandet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Hvem kan optages på valglisten selvom de bor i udlandet?
Det kan personer der opholder sig i udlandet, og som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen samt følgende persongrupper.

  • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
  • Personer der opholde sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation
  • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
  • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
  • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer
  • Medfølgende ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer bevarer deres valgret på samme vilkår

Hvordan og hvornår søger jeg?
Hvis du er registreret som udrejst i CPR og tilhører en af de nævnte persongrupper, skal du søge om at komme på valglisten for at kunne stemme til valg i Danmark.
For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark skal din ansøgning være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning. Du bør derfor sende ansøgningen ind i god til inden næste valg. Bliver du optaget på valglisten, gælder optagelsen som udgangspunkt i 2 år.
Yderligere information om optagelse på valglisten findes her.

Folketingsvalget
Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget. Følgende partier er pr. 7. maj 2019 opstillingsberettigede til folketingsvalget i Danmark:

A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
E. Klaus Riskær Pedersen
F. SF - Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
P. Stram Kurs
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. Alternativet

Du kan afgive din brevstemme fra mandag den 13. maj til tirsdag den 21. maj 2019. Husk at medbringe gyldigt billedlegitimation.

Europaparlamentsvalget
Fristen for afgivelse af brevstemme til Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019 er overskredet.Latest news

    See All