Skip to content

Municipal and regional elections in Denmark 21 November 2017

07.08.2017  10:58

Afholdelse af kommunale og regionale valg i Danmark tirsdag den 21. november 2017

Der afholdes kommunale og regionale valg i Danmark tirsdag den 21. november 2017.
Vælgere, der kan stemme til valget, kan brevstemme på det danske repræsentationskontor i Ramallah.

Ret til at stemme har enhver, der på valgdagen: 
 -er fyldt 18 år
- har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herudover
- enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.
 
Vær opmærksom på at afgive brevstemme senest den 31. oktober, så din brevstemme vil være modtaget i rette kommune på valgdagen senest kl. 08.00 dansk tid.

Repræsentationen er ikke i besiddelse af fortegnelser over kandidatlister og kandidater opstillet i de enkelte kommuner og regioner. Information herom vil være tilgængelig fra den 9. oktober, eller snarest herefter, i kommunens borgerservice samt typisk på kommunens hjemmeside.

Repræsentationens åbningstider: mandag-torsdag 09.00-15.00, fredag 09.00-12.00. Husk legitimation.

 

Municipal and regional elections in Denmark 21 November 2017

The Government of Denmark has informed of their municipal and regional elections on 21 November 2017.

Citizens having the right to vote at the Danish municipal and regional elections on 21 November 2017 may cast a vote at the Representative Office of Denmark in Ramallah.

The right to vote accrues to anyone, who at the election date
- has turned 18
- has permanent residence in the municipality/region, and who furthermore
- either is a Danish citizen, a citizen of an EU member state, a citizen of Iceland or Norway, or who without interruption has had permanent residence within the kingdom at least 3 years prior to the election date.  

To ensure that the vote will be received at the relevant municipality in time, cast your vote before 31 October.

The Representation is not in the possession of records of candidate lists or candidates eligible in any municipalities or regions. Such records will be available from 9 October, or soon hereafter, at the municipality’s Citizen Service Office and typically at the municipality’s website. 

The Representation is open at: Monday-Thursday 09.00-15.00, Friday 09.00-12.00. Please remember to bring your identity card.Latest news

    See All