Skip to content

Legater til Online Danskundervisning

30.07.2015  14:57
Foreningen Danes Worldwide uddeler seks legater til Online Danskundervisning for dansktalende børn og unge bosat i udlandet.

Legaterne er forbeholdt dansktalende familier, som har begrænsede økonomiske ressourcer til at tilmelde deres børn til kompetencegivende danskundervisning i Danmark.

Danes Worldwide (en nonprofit, almennyttig forening for danskere i udlandet) tilbyder danskundervisning på folkeskoleniveau (0.-9. klasse) til elever i alderen 6-17 år, som til dagligt bor uden for Danmarks grænser. Undervisningsforløbet er fleksibelt og kan passes ind ved siden af lokal skolegang.

Online Danskundervisning er et undervisningstilbud til familier, der ønsker, at deres barn taler og skriver dansk på samme niveau som jævnaldrende børn i Danmark.

Undervisningsprogrammet er det eneste af sin art og er tilrettelagt i samarbejde med Undervisningsministeriet. Som afslutning på 9. klasse er det muligt at aflægge 9. klassesprøven (tidl. kendt som folkeskolens afgangsprøve) i dansk på Den Danske Sommerskole. 

Læs mere om ansøgningsproceduren i PDF-dokumentet nedenfor.