Skip to content

Internship

Det danske repræsentationskontor i Ramallah tilbyder årligt to praktikantstillinger af seks måneders varighed.

Det danske repræsentationskontor i Ramallah, Palæstina tilbyder årligt to praktikantstillinger af seks måneders varighed for perioderne 1. august – 31. januar og 1. februar – 31. juli.

Som udgangspunkt ansættes én praktikant med arbejdsområde inden for bistand og én praktikant med arbejdsområde inden for politiske spørgsmål.

Som praktikant vil dine opgaver være mangeartede; og bl.a. bestå i deltagelse i møder og feltbesøg, bidrag til indberetninger samt administrative ad hoc opgaver, primært inden for følgende områder:

• Den politiske udvikling i Palæstina
• Danmarks udviklingssamarbejde med Palæstina
• Den mellemøstlige fredsproces
• Situationen i relation til menneskerettigheder og den humanitære folkeret, herunder udviklingen i forhold til bosættelser
• Støtte til palæstinensisk statsopbygning, med særlig vægt på god regeringsførelse, økonomisk udvikling og menneskerettigheder
• Den humanitære situation, herunder støtten til de palæstinensiske flygtninge via UNWRA

Både danske og udenlandske statsborgere kan ansøge om praktikophold. Danske statsborgere skal være tilmeldt kandidatuddannelsen eller tilsvarende på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække (mindst 3-4 år), er tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark.

Interesse for eller kendskab til Mellemøsten, enten i forbindelse med studievalg eller andet, er en fordel. Gode engelskkundskaber og formuleringsevner er en forudsætning.

Praktikpladserne for foråret 2018 er besat.

Næste opslag forventes i februar 2018

Du er meget velkommen til at henvende dig til vores nuværende praktikanter på ramrkt@um.dk med eventuelle spørgsmål.