Skip to content

Internship

Det danske repræsentationskontor i Ramallah tilbyder årligt to praktikantstillinger af seks måneders varighed.

Repræsentationskontoret tilbyder årligt to praktikantstillinger af seks måneders varighed for perioderne 1. august – 31. januar og 1. februar – 31. juli.

Som udgangspunkt ansættes én praktikant med arbejdsområde indenfor bistand og én praktikant med arbejdsområde indenfor politiske spørgsmål.

Arbejdsomgaverne vil bl.a. omfatte:

  • Den politiske udvikling i Palæstina
  • Støtte til lokaludvikling – både på Vestbredden og i Gaza, herunder særligt den kommunale sektor
  • Monitorering af bosættelsesprocesser, overtrædelse af menneskerettigheder
  • Støtte til palæstinensisk statsopbygning, herunder særligt demokratisering, god regeringsførelse og menneskerettigheder
  • Den mellemøstlige fredsproces
  • Deltagelse i diverse møder
  • Administrative ad hoc opgaver, særligt i forbindelse med kontorets bistandsportefølje

Ansøgere kan enten være dansk eller udenlandsk statsborger. Danske statsborgere skal være tilmeldt kandidatuddannelsen eller tilsvarende på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække (mindst 3-4 år), er tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark. 

Interesse for eller kendskab til Mellemøsten, enten i forbindelse med studievalg eller andet, er en fordel.

Praktikpladserne for foråret 2017 er besat.

Du er meget velkommen til at henvende dig til vores nuværende praktikanter på ramrkt@um.dk med eventuelle spørgsmål.