Skip to content

Praktikantstillinger

Det danske repræsentationskontor i Ramallah, Palæstina tilbyder årligt to praktikantstillinger af seks måneders varighed for perioderne 1. august – 31. januar og 1. februar – 31. juli.

Der ansættes én praktikant med arbejdsområde inden for udviklingssamarbejdet og én praktikant med arbejdsområde inden for politiske spørgsmål. De to områder vil dog ofte være overlappende.

Som praktikant vil dine opgaver være mangeartede og bl.a. bestå i bidrag til rapporter og indberetninger, administrative ad hoc opgaver samt bidrag til repræsentationens Facebook-konto. Herudover vil du få mulighed for at deltage i eksterne møder og feltbesøg.

Som praktikant med arbejdsområde inden for politiske spørgsmål vil du bl.a. arbejde med følgende emner:

  • Den politiske udvikling i Palæstina
  • Danmarks udviklingssamarbejde med Palæstina 
  • Den mellemøstlige fredsproces
  • Dansk udenrigspolitik i relation til Palæstina, med særlig vægt på EU- og FN-samarbejde
  • De politiske aspekter af udviklingssamarbejdet med Palæstina

Som praktikant med arbejdsområde inden for udviklingssamarbejdet vil du bl.a. arbejde med følgende emner:

  • Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina
  • Styrkelse af menneskerettigheder, med særlig vægt på civilsamfundsorganisationer og demokratisk kontrol
  • Støtte til palæstinensisk statsopbygning, med særlig vægt på god regeringsførelse, økonomisk udvikling og menneskerettigheder
  • Den humanitære situation, herunder støtten til de palæstinensiske flygtninge via UNRWA

Både danske og udenlandske statsborgere kan ansøge om praktikophold. Danske statsborgere skal være tilmeldt kandidatuddannelsen eller tilsvarende på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække (mindst 3-4 år), er tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark.

Interesse for eller kendskab til Mellemøsten, enten i forbindelse med studievalg eller andet, er en fordel. Gode engelskkundskaber og formuleringsevner er en forudsætning.

Praktikpladserne for efteråret 2018 er besat.

Næste opslag forventes i august, 2018.

Du er meget velkommen til at henvende dig til vores nuværende praktikanter på ramrkt@um.dk med eventuelle spørgsmål.