Skip to content

Praktikantstilling ved det danske repræsentationskontor i Ramallah

Det danske repræsentationskontor i Ramallah tilbyder to praktikantstillinger af seks måneders varighed i en yderst spændende del af verden. Bemærk, at dette er et genopslag, og at der derfor er kort ansøgningsfrist. Stillingen som praktikant på udviklingsområdet er besat for efterårsperioden 2019. Praktikperioden løber fra 1. august 2019 – 31. januar 2020.

Ansøgningsfrist
Mandag, den 22. april 2019.

Arbejdsområder
Der ansættes én praktikant med arbejdsområde inden for politiske spørgsmål.

Som praktikant vil dine opgaver være mangeartede og vil bl.a. bestå i bidrag til rapporter og indberetninger, administrative og konsulære ad hoc opgaver samt bidrag til repræsentationens kommunikation via sociale medier. Herudover vil du få mulighed for at deltage i eksterne møder og feltbesøg.

Som praktikant med arbejdsområde inden for politiske spørgsmål vil du bl.a. arbejde med følgende emner:
• Den politiske udvikling i Palæstina
• Dansk udenrigspolitik i relation til Palæstina med særlig vægt på EU- og FN-samarbejde
• Støtte til palæstinensisk statsopbygning med fokus på økonomisk udvikling og god regeringsførelse

Hvem kan søge?
Gode formuleringsevner på dansk og engelsk er en forudsætning.

Interesse for eller kendskab til Mellemøsten er en fordel.

Både danske og udenlandske statsborgere kan ansøge om praktikophold. Danske statsborgere skal være tilmeldt kandidatuddannelsen eller tilsvarende på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold, såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække (mindst 3-4 år), er tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark.


Praktiske forhold
Du vil som praktikant være tilknyttet repræsentationskontorets ansvarlige for det politiske område. 

Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes et månedligt tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med opholdet på DKK 4.000.

Du skal være indstillet på, at situationen i de besatte palæstinensiske områder er omskiftelig, hvilket kan medføre en udfordrende og til tider besværlig dagligdag. Som praktikant er du bosat i Østjerusalem, og der vil være mulighed for at overtage de nuværende praktikanters lejlighed.

Du er meget velkommen til at henvende dig til vores nuværende politiske praktikant, Maj Lindberg Hansen, majlha@um.dk, eller praktikant på udviklingsområdet, Agnes Morsø Møller, agnmol@um.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Ansøgning
Ansøgningen skal være på dansk og bør indeholde:
• Motiveret ansøgning (max 1 A4-side)
• CV
• Udskrift af karakterer
• Eventuelle anbefalinger

Ansøgningen bedes fremsendt som ét samlet PDF-dokument per e-mail til ramrkt@um.dk med kopi til majlha@um.dk og agnmol@um.dk senest mandag, den 22. april 2019.
Samtaler forventes afholdt i samme uge (uge 17).