Skip to content

Praktikantstillinger ved det danske repræsentationskontor i Ramallah

Det danske repræsentationskontor i Ramallah, Palæstina tilbyder årligt to praktikantstillinger af seks måneders varighed for perioderne 1. august – 31. januar og 1. februar – 31. juli.

Arbejdsområder
Der ansættes én praktikant med arbejdsområde inden for udviklingssamarbejdet og én praktikant med arbejdsområde inden for politiske spørgsmål. De to områder vil dog ofte være overlappende.

Som praktikant vil dine opgaver være mangeartede og vil bl.a. bestå i bidrag til rapporter og indberetninger, administrative og konsulære ad hoc opgaver samt bidrag til repræsentationens kommunikation via sociale medier. Herudover vil du få mulighed for at deltage i eksterne møder og feltbesøg.

Som praktikant med arbejdsområde inden for politiske spørgsmål vil du bl.a. arbejde med følgende emner:
• Den politiske udvikling i Palæstina
• Dansk udenrigspolitik i relation til Palæstina med særlig vægt på EU- og FN-samarbejde
• Støtte til palæstinensisk statsopbygning med fokus på økonomisk udvikling og god regeringsførelse

Som praktikant med arbejdsområde inden for udviklingssamarbejdet vil du bl.a. arbejde med følgende emner:
• Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina
• Styrkelse af menneskerettigheder med særlig vægt på civilsamfundsorganisationer og demokratisk kontrol
• Støtte til palæstinensisk statsopbygning med fokus på god regeringsførelse, økonomisk udvikling og menneskerettigheder
• Den humanitære situation, herunder støtten til de palæstinensiske flygtninge via UNRWA

Hvem kan søge?
Gode formuleringsevner på dansk og engelsk er en forudsætning.

Interesse for eller kendskab til Mellemøsten er en fordel. 

Både danske og udenlandske statsborgere kan ansøge om praktikophold. Danske statsborgere skal være tilmeldt en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække (mindst 3-4 år), er tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark.

Praktikpladserne for 2019 er besat.

Næste opslag forventes i august 2019.

Du er meget velkommen til at henvende dig til vores nuværende praktikanter på ramrkt@um.dk med eventuelle spørgsmål.