Skip to content

internship

Praktikantstillinger

Praktikantstillinger efterår 2023

Det danske repræsentationskontor i Ramallah tilbyder to praktikantstillinger af seks måneders varighed i en yderst spændende del af verden. Praktikperioden løber fra 1. august 2023 – 31. januar 2024.

Ansøgningsfrist: 19. marts 2023

 

Arbejdsområder

Der ansættes én praktikant med arbejdsområde inden for udviklingssamarbejdet og én praktikant med arbejdsområde inden for politiske spørgsmål. De to områder vil dog ofte være overlappende.

Som praktikant vil dine opgaver være mangeartede og vil bl.a. bestå i bidrag til rapporter og indberetninger, administrative og ad hoc opgaver samt bidrag til repræsentationens kommunikation via sociale medier. Herudover vil du få mulighed for at deltage i eksterne møder og feltbesøg.

Som praktikant med arbejdsområde inden for politiske spørgsmål vil du bl.a. arbejde med følgende emner:

 •  Den politiske udvikling i Palæstina
 • Dansk udenrigspolitik i relation til Palæstina med særlig vægt på EU- og FN-samarbejde
 •  Støtte til palæstinensisk statsopbygning med fokus på god regeringsførelse, økonomisk udvikling og menneskerettigheder

 

Som praktikant med arbejdsområde inden for udviklingssamarbejdet vil du bl.a. arbejde med følgende emner:

 •  Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina
 •  Styrkelse af menneskerettigheder med særlig vægt på civilsamfundsorganisationer og demokratisk kontrol
 • Støtte til palæstinensisk statsopbygning med fokus på god regeringsførelse, økonomisk udvikling og menneskerettigheder
 • Den humanitære situation, herunder støtten til de palæstinensiske flygtninge via UNRWA

 

Hvem kan søge?

Gode formuleringsevner på dansk og engelsk er en forudsætning.

Interesse for eller kendskab til Mellemøsten er en fordel.

Både danske og udenlandske statsborgere kan ansøge om praktikophold. Danske statsborgere skal være tilmeldt kandidatuddannelsen eller tilsvarende på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold, såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække (mindst 3-4 år), er tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark.

 

Praktiske forhold

Du vil som praktikant være tilknyttet repræsentationskontorets ansvarlige for henholdsvis det politiske område og udviklingssamarbejdet.

Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes et månedligt tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med opholdet på DKK 4.000.

Du skal være indstillet på, at situationen i de besatte palæstinensiske områder er omskiftelig, hvilket kan medføre en udfordrende og til tider besværlig dagligdag. Som praktikant skal du være bosat i Østjerusalem, hvor det vil være mulighed for at overtage de nuværende praktikanters lejlighed. Alternativt kan du finde en anden lejlighed, dog forudsat, at den opfylder repræsentationens krav til sikkerhed.

For at give den bedste start på dit ophold, ser vi gerne, at du deltager i overlevering fra de tidligere praktikanter den 31. juli.

Du er meget velkommen til at henvende dig til vores nuværende praktikanter Eliza, [email protected], eller Line, [email protected], hvis du skulle have spørgsmål.

 

Ansøgning

Ansøgningen bør indeholde:

 •  Motiveret ansøgning (max 1 A4-side)
 • CV
 • Udskrift af karakterer
 • Eventuelle anbefalinger

Ansøgningen bedes fremsendt som ét samlet PDF-dokument per e-mail til [email protected] med kopi til [email protected] og [email protected] senest den 19. marts 2023. I emnefeltet skal der stå: [navn + "internship"].

Samtaler forventes afholdt i uge 13.